UMEÅ

Föräldrar tvivlar på vallöfte

Trots att vallöftet om att minska barngrupperna i förskolan till 15 barn ännu inte uppfyllts så har Socialdemokraterna i Umeå kvar målet om att barngrupperna ska minska, det säger Socialdemokraten Åsa Ögren. Men föräldern Berit Aronsson har svårt att tro på vallöftet.

– För alla som har sett och följt det som har sagts av ansvariga politiker så känns det mindre och mindre trovärdigt att man pratar om femton barn, säger Berit Aronsson.

Max 15 barn i genomsnitt per barngrupp det var vad Socialdemokraterna i Umeå lovade vid valet 2006. Ett vallöfte som 4 år senare inte har infriats. Snarare har det blivit fler barn på vissa avdelningar och en del avdelningar kan ha fler än 19 barn, det säger förskolläraren Mia Ahlgren som inte tar vallöftet om färre barn på allvar:

– Det är ju ändå något som måste dra väljare. Föräldrarna är väldigt beroende av att lämna barnen i tryggt förvar. För att kommunen ska fungera måste man se till att det finns platser till alla föräldrar som arbetar, säger Mia Ahlgren och fortsätter:

– Att det ska vara ett bra ställe och att man ska känna sig trygg. Därför antar jag att det är en het potatis för politikerna att säga att det är jättebra och att vi ska få det bättre

– Så jag tror ändå att det är en valsäljande fråga och den har kommit upp i så många år. 15-20 år har man väl använt det här.

Nej Mia Ahlgren som jobbat 30 år inom förskolan tror inte på vallöftet om färre barn i barngrupperna och Berit Aronsson vars barn får vistas i en miljö där lokalerna kanske inte heller är anpassade för grupper på 18-19 barn är besviken på vallöften som inte infrias:

– Det som hon brukar prata om, när hon kommer hem är att det är så himla hög ljudnivå. Att alla skriker och att det är jobbigt att det aldrig är tyst. Det finns ingenstans där man kan vara i lugn och ro. Det kan jag säga, det är ett problem säger Berit Aronsson.

Åsa Ögren (S) politiker i Umeå säger att målet om 15 barn i barngrupperna finns kvar. Enligt henne klarar de flesta avdelningar målet. Åsa Ögren säger också att Socialdemokraterna jobbar vidare för att nå det målet.

Enligt för- och grundskolenämndens lokalutredning behöver Umeå 70 nya förskoleavdelningar de närmsta åren. På grund av platsbrist inom förskolan togs ett beslut strax före julen 2009 om att vissa avdelningar skulle ta emot ytterligare barn och på en del avdelningarna kan det idag vara fler än 18 barn.

Reporter Inga Korsbäck