"Småföretagaren är ofta en fattig, lågutbildad och socialt bakåtsträvande person"

ARBETSMARKNAD: Alliansen vill ha fler företagareför att skapa fler jobb. Men Göran Greider, politisk chefredaktör för Dala-Demokraten (s), håller inte alls med:

"Det finns för många företagare i Sverige. Sambandet mellan antalet företagare och tillväxt i ett land är negativt. Den av borgerligheten hyllade småföretagaren är ofta en fattig, lågutbildad och socialt bakåtsträvande person som inte bidrar maximalt till landets välstånd."


Skapar fler företagare fler jobb?