Dyrare fritidshus i Stockholms län

Priserna för fritidhus har stigit och mest har priset ökat i Stockholmsområdet. Under perioden december-maj har priserna i Stockholmsregionen stigit med i snitt 11 procent, enligt Lantmäteriets Fastighetsbarometer.

Priserna på fritidshus har i snitt ökat med 11 procent i Stockholmsregionen under perioden december-maj, jämfört med samma period ett år tidigare.

Det är något mer än landet i övrigt där priserna isnitt har ökat med 8 procent, enligt Lantmäteriets Fastighetsbarometer.

Det är de låga låneräntorna och att många hushåll har god ekonomi som driver upp priserna i attraktiva kommuner, enligt Lantmäteriets undersökning.

På Värmdö och i Haninge kommun har priserna stigit mest följt av Österåker.

Flest fritidshus, 131 stycke, har sålts i Norrtälje under perioden december-maj.

De dyraste fritidshusen finns i Vaxholm och Nacka, med ett snittpris på 4,2 miljoner kronor. Ännu högre är priserna i Danderyd, mer än 4,5 miljoner kronor, men där handlar det bara om tre försäljningar.

Den typiske fritidshusköparen är mellan 41 och 50 år medan säljaren oftast är över 60.