Trollhättan

Lear nyanställer 40

Saab höjer takten på produktionen. Något som ger positiva konsekvenser för Lear Corporation i Trollhättan som behöver anställa fler medarbetare.  

Under månadsskiftet maj-juni har 40 nya medarbetare slussats in i verksamheten. Att företaget anställer nya medarbetare har inte hänt sedan 2006.

Hasse Bergstedt, kassör på IF-Metallklubben säger att det här är helt följdriktigt, eftersom Saab ökar tillverkningstakten.

--Vi följer Saab som en satellit. Saker händer fort, säger han, och det är naturligtvis positivt att få nyanställa.

Hasse Bergstedt vet också efter alla turer, att vara försiktig med gissningar om hur framtiden kommer att se ut.

– Vi lever här och nu. Just nu är det bara positivt, säger han.