Höstens val präglade sista partiledardebatten

I riksdagen hölls på onsdagen den sista partiledardebatten före riksdagsvalet i höst, och att det är mot valet siktet är inställt blev snabbt tydligt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) pekade ut de tre områden som han tror kommer att stå i centrum i valdebatten: strävan mot full sysselsättning, ett värnande av vad han kallar välfärdens kärna och att fortsätta freda en ekonomi i balans.

Två tydliga block står mot varandra i höstens val, sa han i sitt anförande.

- Vår allians står för ansvarstagande för Sverige, för ordning i offentliga finanser, en allians för arbete, en allians för kunskaper. Mot oss står ett ofärdigt rödgrönt alternativ, inriktat på att utmana uppfattningen att jobb bygger starka välfärdssamhällen, och med inriktning att satsa på bidrag snarare än arbete. I detta viktiga vägval hoppas jag att svenska folket fattar ett klokt beslut, sa Reinfeldt i debatten.

Oppositionsledaren, Socialdemorkaten Mona Sahlin, hävdade att regeringen fört en politik inriktat på gynna dem som redan har det bra ställt, och att Sverige blivit ett land där klyftorna ökar. Det är att lämna den svenska modellen, sa Sahlin, och hon avslutade sitt anförande med ett konstaterande.

- Det är 95 dagar kvar till dess att Sverige och väljarna står vid skiljevägen. Vilket Sverige ska vi ha, inte bara de kommande fyra åren utan en lång tid framöver? Är det den unika modellen vi ska lämna eller inte, är det ett samhälle med jobb, trygghet och solidaritet eller ett samhälle med allt större klyftor, sa Mona Sahlin.

Att regeringesalliansen har ett svagare stöd bland kvinnor än bland män, avspeglade sig tydligt i Fredrik Reinfeldts anförande och repliker. Flera gånger återkom han till att det är kvinnorna som gynnas mest av starka statsfinanser och ett värnande av välfärdens kärna, och han anklagade Mona Sahlin att vilja höja de arbetande kvinnornas skatter, för att ha råd att sänka a-kasseavgiften för alla.

- Jag har suttit ned och pratat med dessa kvinnor under hela denna mandatperiod. Och deras entydliga besked är att det lönar sig för dåligt att arbeta i Sverige. Det är det första de säger till mig. "Vi jobbar så hårt och vi får så lite lön för mödan". Mona Sahlins besked är att ni får för mycket!

Mona Sahlin replikerade att hon inte kände igen bilden som Reinfeldt målar upp.

- Vi måste träffa väldigt olika kvinnor, för dem jag träffar säger: vi vill ha jobb, vi vill ha mindre grupper i barnomsorgen, vi vill ha dagis som faktiskt är öppet när vi jobbar. Och det är kvinnor som säger att de tycker det är rimligt att dela på risken också för arbetslöshet.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand undrade var debatten om miljö och klimatet tagit vägen, men hon angrep också regeringen från ett tydligt vänsterperspektiv. Hon kallade Moderaterna ett enfrågeparti, där skattesänkningar står över alla andra politiska frågor, och även hon teckande bilden av två tydliga alternativ i valet.

- Från regeringspartierna fortsätter tjatet om att vi ska sänka skatterna mycket mer, men ingen talar om vem som ska betala. Blir det ytterliga försämringar i trygghetssystemen. Jag säger att Sverige behöver en ny regering som inte bara tar ansvar för människors skattepengar, utan också tar ansvar för själva människorna, sa Maria Wetterstrand.

Vänsterledaren Lars Ohly tyckte att Fredrik Reinfeldts tal om betydelsen av att hålla ihop Sverige inte går ihop med den politik som regeringen har fört. Han räknade upp den höga arbetslösheten, att skattesänkningarna mest gynnat de rika, om ökade socialbidragskostnader, att man i allt högre grad kan köpa sig förbi den generella välfärden, fler fattiga barn, och pensionärer som fått det sämre.

- Ni drar isär Sverige, med ökad ojämlikhet och ökad orättvisor, det är motsatsen till jämlikhet, Fredrik Reinfeldt, sa Lars Ohly.

Centerledaren Maud Olofsson tyckte att oppositionens politik i flera avseenden riktar udden mot landsbygdens folk. En kilometerskatt på tung lastbilstrafik, höjd bensinskatt och återinförd skatt på handelsgödsel är några exempel på hur landsbygden straffbeskattas, menade Olofsson.ö

- Hur är tanken bakom att ni nu straffar ut landsbygdens näringar, landsbygdens företagare, som egentligen borde vara en del av lösningen på framtidens problem, frågade Maud Olofsson.

Folkpartiledaren Jan Björklund lyfte fram torsdagens "historiska" energibeslut i riksdagen, som kommer göra att svensk energiförsörjning kommer att vila på tre ben: vattenkraften, en kraftig utbyggnad av förnybar energi, men också att man öppnar för att gammal kärnkraft ska kunna ersättas av ny kärnkraft.

Han kontrasterade det mot de rödgrönas energipolitik, där det ingår en avveckling av kärnkraften. Det är en politik som hotar den för Sverige så viktiga basindustrin, sa Björklund.

- Den energipolitik som ni går till val på, Mona Sahlin, den hotar inte bara jobben, den hotar därmed också välfärden, sa Jan Björklund.

Kristdemokraternas Göran Hägglund till sist försvarade skattesänkningarna. Förra valet var ett avskaffande av fastighetsskatten KD:s stora profilfråga, och i partiledardebatten lyfte han upp frågan på nytt:

- Det är ju så att Mona Sahlin och hennes rödgröna kompisar vill återinföra ett ryckigt system där människor inte kan förutse de exakta konsekvenserna.

Göran Hägglund uttalade också det som var tydligt för alla som lyssnade på partiledardebatten: att valet närmar sig.

- Visst börjar det kännas lite som att vi närmar oss valet, det här känns spännande och bra, sa Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund från dagens partiledardebatt i riksdagen.

Reporter: Anders Ljungberg, SR International. Publicerat 2010-06-16.