Landstinget

Politiker slog in öppen dörr

Det finns redan en garanti som ger patienter som fått sin operation inställd en viss ekonomisk ersättning. Det säger Socialdemokraten och landstingstyrelsens ordförande, socialdemokraten Marie-Louise Forsberg Fransson.

Hon säger det som svar på det förslag som Kristdemokraterna Bo Rudolfsson och Monica Thorzen Sundberg lämnat till landstinget. Enligt Kristdemokraterna skulle det skärpa och effektivisera vården att behöva ge ekonomisk ersättning till drabbade patienter.

Men ett sådant beslut fattades alltså redan 2003 och gäller när operationer ställs in med kort varsel.

Tidigare nyhet: