Rättegång dyrare i Stockholm

Rättegången mot Tomas Quick blev omkring 100 000 kronor dyrare, för att den måste hållas i säkerhetssalen i Stockholm, mot om den hade kunnat hållas i Sundsvalls tingsrätt.
Inga direkta hot mot Quick hade framförts innan rättegången men ändå gjordes bedömningen att förhandlingarna pågrund av säkerhetsrisken skulle hållas i säkerhetssalen i Stockholm. Resor för vittnen från Sundsvall till Stockholm och de extra kostnaderna för rättens personal hamnade sammanlagt på runt 100 000 kronor. Av dem står Sundsvalls tingsrätt för lite drygt hälften och resten tas från allmänna medel.