Oklart om straff för EU-länder med dålig ekonomi

På dagens EU-toppmöte i Bryssel handlar det bland annat om vilka straff EU-länder som missköter sin ekonomi ska få. Men det är oklart i hur hög grad länder utanför euroområdet, som Sverige, kan straffas på samma sätt som länder inom euroområdet.

Att länder som inte sköter sin ekonomi ska straffas hårdare än hittills har slagits fast vid tidigare finansministermöten. EU:s regeringschefer instämmer i det förslag som finns till toppmötets slutsatser att det måste bli så.

Straff som nämnts tidigare är förutom det bötesstraff som redan finns för euroländerna, även indragna regionalpolitiska medel. Tyskland har till och med talat om att länder skulle kunna förlora sin rösträtt.

Vad som fortfarande är oklart är om  det ska finnas några skillnader i möjlighet att bestraffa mellan länder som ingår i euroområdet och länder som är utanför.

Regeringscheferna ska i dag diskutera frågan. Men den anses så svår att det mycket väl kan dröja fram till finansministermötet i juli innan det finns några svar. Frågan ska fram till dess utredas av EU-kommissionen som bland annat ska svara på vad som kan göras utan att EU:s fördrag behöver ändras.

Toppmötet ska också diskutera de stora skulder som gör att många EU-länder har svårt att ta sig ur den ekonomiska krisen. Här handlar det bland annat om vilka krav som ska ställas och hur en skuld ska mätas.

En överenskommelse väntas också om att EU-kommissionen ska få möjlighet att förhandsgranska ländernas budgetar. I Sveriges fall ser det ut som om det bara innebär att EU-kommissionen får den svenska vårbudgeten samtidigt som den lämnas över till riksdagen.

I förslaget till slutsatser finns också en skrivning om att EU-länderna måste anstränga sig mer för att göra om sina pensionssystem. Något ju Sverige redan genomfört.

Klart är att det som skulle varit toppmötets huvudfråga - EU:s ekonomiska strategi år 2020 hamnar i skuggan av vad EU ska göra för att undvika nya finanskriser.