jämtlands län

Åsling röstar för nya reaktorer

Centerpartiets Per Åsling kommer att rösta för regeringens förslag om att gamla kärnkraftsreaktorer ska få bytas ut, i dagens omröstning i riksdagen. Trots att både han och centerpartiet här i länet vill avveckla kärnkraften helt. Maria Söderberg, kommunalråd i Krokom och motståndare till uran- och kärnkraft är inte orolig över att länet påverkas av riksdagsbeslutet.

Centerpartiets Per Åsling kommer att rösta för regeringens förslag om att gamla kärnkraftsreaktorer ska få bytas ut, i dagens (torsdag 17 juni) omröstning i riksdagen.

Centerpartiet här i länet vill avveckla kärnkraften helt och trots att Per Åsling är ordförande för länets centerpartister så är dagens votering inte konfliktfylld för Åsling.

- Jag är också emot kärnkraft men det här är den väg vi måste gå för att få med de andra partierna på fortsatt utveckling av förnyelsebar engergi, säger Per Åsling. Han menar att intresset för kärnkraft kommer att avta i takt med att exempelvis bioenergi och vindkraft utvecklas.

Marie Nordén, socialdemokratisk riksdagsledamot från länet, anser att Centerns partiledning i Stockholm har lagt sig platt  för Folkpartiet och Moderaterna.


- Det finns inget folkligt stöd för en utbyggnad av kärnkraften, särskilt inte bland centerväljarna. Befolkningen i länet vill heller inte ha den uranbrytning som blir följden om vi bygger oss fast i kärnkraften för framtiden, säger Marie Nordén.

Maria Söderberg, centerpartistiskt kommunalråd i Krokom som är motståndare till uran- och kärnkraft är inte rädd att dagens beslut i riksdagen i förlängningen kommer att kommer att påverka planerna på uranbrytning här i länet i.


- Är säker på att vi har det kommunala vetot kvar och att vi kommer att kunna använda det eftersom det här beslutet inte kommer att kunna förändra kommunernas rätt att sätta stopp för uranbrytning, säger Maria Söderberg.

Beslutet i riksdagen handlar om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer som funnits sedan 80-talet. Ett förbud som togs efter en folkomröstning i frågan. Om förbudet nu slopas öppnar det i praktiken upp för en utveckling kärnkraften, gamla kärnkraftreaktorer får bytas ut mot nya.

Frågan är politiskt het, särskilt för centern som genom åren tagit ställning mot kärnkraft och inom partiet finns starka motsättningar i den frågan. Här i länet är centern helt emot att förbudet mot nya reaktorer slopas.

Jämtlands län har länge varit ett starkt centerpartistikst fäste och risken för centern om man går med på att ta bort förbudet är att väljarna känner sig svikna och lämnar partiet.


- Jag tror att det finns endel väljare som känner sig svikna, det finns personer som varit väldigt engagerade i den här frågan och som kan bli besvikna, säger Maria Söderberg.

På riksplanet har Centerpartiet tillsammans med alliansen gjort en energiuppgörelse. Uppgörelsen är en  kompromiss som innebär att förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer slopas men samtidigt att staten stöttar utvecklingen av förnyelsebara energikällor, som exemlevis vindkraft.

Men något statligt stöd (subventioner) är inte aktuellt när det gäller ny kärnkraft, företag eller bolag ska själva stå för alla kostnader.
Och kärnkraftsbolagens ekonomiska ansvar vid olyckor skärps.
Bolagen får ett skadeståndsansvar på tolv miljarder, idag är det tre. Om företaget har pengar att betala gäller ett obegränsat skadeståndsansvar.

De här förutsättningarna väcker frågetecken om det egentligen finns något företag eller bolag som är villiga att satsa på kärnkraft även om möjligheten kommer att finnas.

- Jag tror att det är mycket tveksamt om något bolag är beredda att satsa på att bygga reaktorer utan samhälleliga subventioner. Det innebär stora kostnader och åtagande som jag tror få bolag är beredda att ta. Två nya kärnkraftverk byggs just nu i Europa, i Finland och i Frankrike och de beskrivs som ekonomiska katastrofer trots att man i Frankrike har statliga subventioner, säger Håkan Larsson.

Enligt lagförslaget ska det inte få finnas mer än totalt tio reaktorer i Sverige och endast på de orter där det redan finns kärnkraftverk i drift: Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

Om riksdagen säger ja till den nya lagen börjar den gälla från och med augusti. Därmed upphör den nuvarande avvecklingslagen att gälla.