Näringsliv

Kapital ska lockas till Norrbotten

Nu ska utländska, och framförallt asiatiska, företag lockas att investera i Norrbotten. Ledningen för den statliga myndigheten Invest Sweden har besökt länet för att lära sig om de mångmiljardinvestreingar som är på gång. Sedan är tanken att sälja in Norrbotten ute i världen.

Invest Sweden har kontor i Kina, Usa, Japan och Indien. Där ska de försöka få företagare att etabelra sig eller på olika sätt satsa pengar i företag eller projekt i Norrbotten.

– Jag tycker att här finns väldigt mycket för utländska investerare att intressera sig för. Vår intention är att försöka gå ut internationellt till våra kontor och presentera det här för investerare som vill investera i kapital, eller kanske tillverkning eller forskning och samarbete, säger generaldirektören Per-Erik Sandlund.

Han har tillsammans med övriga i ledningen för investeringsmyndigheten kollat in några av de stora satsningar som är på gång i Norrbotten, till exempel vindkraftsparken med över 1 000 verk i Markbygden, gruvorna och rymdturismen.

– Jag är imponerad av de satsningar jag ser kommer att ske här i Norrbotten de kommande åren. Det handlar om satsningar på kanske flera hundra miljarder de kommande tio åren och investeringarna kommer att ske inom sådana områden som också är intressant för utländska företag att gå in i, säger Per-Erik Sandlund.

En annan sak myndigheten jobbar med är att indisk fordonsindustri ska göra vintertester i Norrbotten. Även i turistbranschen tror Per-Erik Sandlund på utländska satsningar i Norrbotten.

– Byggen av hotell behövs. Det finns väldigt många utländska kedjor som är intresserade av att komma hit, säger han.

Invest Sweden skriver nu också ett samarbetsavtal med Invest in Norrbotten som drivs av landstinget och kommunerna. Projektledaren där, Jörgen Eriksson, säger att nu är det slut med att sitta och vänta på att det ska komma förfrågningar från utländska investerare.

– Skillnaden blir att nu kommer vi att börja sälja Norrbotten. Vi ska paketera våra affärsmöjligheter och börja sälja Norrbotten och det har vi inte gjort tidigare.

Varför behöver Norrbotten utländska investerare?

– För att få hit större investeringar och därmed skapa möjligheter till fler arbetstillfällen, säger Jörgen Eriksson.