linköping

Terapi för datorberoende ungdomar

Linköpings kommun satsar på stödsamtal för ungdomar som blivit beroende av datorspel. Kommunen tecknar nu ett treårigt avtal med Game over i Linköping, som är ett behandlingshem för spelberoende.

Enligt både kommunen och Game over har problemen med ungdomar som missbrukar datorspel ökat, berättar Linnéa Darell (FP), ordförande i omsorgsnämnden:

– Vi får signaler både från frågor från föräldrar om hjälp och stöd, och skolor som signalerar att det finns problem genom att eleverna spelar på nätterna, berättar Linnéa Darell.

Tanken är nu att Game over ska kunna hålla stödsamtal med tio ungdomar och deras föräldrar varje år. Flera föräldrar som tidigare deltagit i stödsamtalen har gett dom bra betyg, och uppger att barnen ändrat sitt beteende.

Men frågan är då om de 50 000 kronorna som kommunen årligen satsar på stödsamtalen de kommande tre åren räcker, menar Lina Edenblad, som är behandlare på Game over i Linköping:

– Ja, det får vi ju se, det känns ju som om det kommer behövas mer, eftersom behovet är så stort. Men det är en jättebra början och satsning från Linköpings kommun, absolut.