Miljöpartiet i Vimmerby

Så här svarade Miljöpartiet i Vimmerby på våra frågor.

1. Vilken är ert partis hjärtefråga inför mandatperioden? 

Energiomställning. Den totala mängden energi ska minska. Satsningar på unga och på skolan.

2. Skatten höjdes med 40 öre den nuvarande mandatperioden. Ska den sänkas nu?

Nej, det finns inget utrymme för det nu.

3. Finns det något område ni vill satsa mer på än i dag? 

Fler platser för pensionärer på Särskilt boende. Förbättra ungas psykiska hälsa. Minska de största grupperna i skola och barnomsorg. Ökad energibesparing. Återvinning av matavfall i hushållen och kommunens verksamhet för rötning till biogas. Att vår biogas används till elproduktion och fordonsbränsle. Vindkraft i Vimmerby.

4. Vad kan det i första hand sparas in på?

Investeringar. Naturlig avgång av personal. Energibesparingar och effektiviseringar. Minska stödet till Näs, denna verksamhet måste bära sina egna kostnader.

5. Ska deltidsanställda få rätt till heltid?

Ja, inom de yrkesgrupper som har låg inkomst. Alla ska kunna leva på sin lön!

6. Företagsklimatet verkar ha försämrats. Vad vill ni göra åt det?

God service med snabba handläggningstider och rättvis behandling. Checklistor för planer och policydokument, så att beslut blir genomförda. Utbildningar som matchar företagens behov. Tillgång till tomtmark. Arbeta för god infrastruktur i form av kommunikationer och IT-nät. Supportfunktion för dem som vill starta eget.

7. Hur ska den negativa befolkningstrenden brytas? 

Bättre tågförbindelser Vimmerby-Linköping-Stockholm. Satsningar på ungdomar och utbildning.

8. Vill ni verka för en kommunsammanslagning med Hultsfred? 

Nej, inte i nuläget. Demokratin blir lidande. Men gärna ett tätare samarbete.

9. Med färre barn. Kan antalet landsbygdsskolor bestå? 

Ja! Skolorna måste få arbetsro, de ska inte hotas av nedläggning i besparingssyfte om de har över 20 elever.