Kvinnligt nätverk ska gynna vårduppfinningar

Ett nätverk för kvinnliga uppfinnare har bildats på Danderyds sjukhus. Målet är att ta tillvara uppfinningsrikedomen på en arbetsplats som till 80% består av kvinnor.

Ylva Ryngebo är röntgensjuksköterskan som år 2000 blev uppfinnare. Hon har tre patent och fler uppfinningar på gång, som är kopplade till just röntgenundersökning. Idag samarbetar Ylva Ryngebo med flera stora företag som Siemens och Philips, men det har varit en tuff start.

Ylva Ryngebo ingår i det nya nätverket för kvinnliga uppfinnare som innovationsavdelningen på Danderyds sjukhus har bildat.

Initiativet till det kvinnliga nätverket kommer från Olle Hillborg och Erik Mårtensson. Tanken är att det kvinnliga nätverket ska underlätta kontakter med tillverkare, marknadsföring, avtal, patent och annan byråkrati.

Olle Hillborg, som är chef på DS Innovation på Danderyds sjukhus, anser att samhället bättre måste ta tillvara sjuklvårdens innovationsförmåga. Uppdraget är att stödja utveckling av innovationer inom vårdsektorn och ta fram kommersiella produkter.

Elisabeth Wikström-Shemer är läkare och gynekolog vid Danderyds sjukhus och har uppfunnit ett gynocular. Det är en liten kikare med specialbelysning som är tänkt att användas för att se om en kvinna har cellförändingar som kan ge upphov till livmoderhalscancer - en uppfinning som hon hoppas ska få stor spridning i världen.

Gynocularet har Elisabeth Wikström-Shemer urtvecklat utan kvinnligt nätverk, men hon anser ändå att det kan behövas ett nätverk eftersom sjukvården är en stelbent och hierarkisk arbetsplats.