Miljöpartiet i Hultsfred

Så här svarade Miljöpartiet i Hultsfred på våra frågor.

1. Om Hultsfredsfestivalen hamnar i fler ekonomiska kriser. Ska kommunen fortsätta stötta den?

Nej. Hultsfredsfestivalen genomförs av den ideella föreningen Rockparty. Rockparty kan naturligtvis och i demokratisk anda få samma bidrag från kommunen som andra föreningar också. Men varken mer eller mindre.

2. Vilken är den viktigaste åtgärden för att få fler att vilja stanna i/flytta till kommunen?

Jobb och framförallt en känsla av delaktighet i kommunen.

3. Bör fler verksamheter i kommunen konkurrensutsättas, i så fall vilka?

Nej.

4. Bör skattesatsen justeras, i så fall hur?

Helst inte, men vi kan inte utesluta höjningar för att värna kommunens kärnverksamheter.

5.  Bör kommunen verka för en sammanslagning med Vimmerby?

Nej. Vi i MP vill samarbeta med alla kringliggande kommuner inte bara med Vimmerby kommun.

6.  Inom vilken sektor bör kommunen satsa mest jämfört nuvarande period?

Hemtjänsten och särskilt äldreboende, energifrågor.

7. På vad kan det sparas?

Stöd till Rockparty.