LÄNET

V undrar om alla får rätt stöd

Vänsterpartiet undrar hur människor med en annan tro än den kristna får för andligt stöd på sjukhusen runt om i länet.

Partiet menar att under svåra tider, som när nära och kära blir svårt sjuka, ska finnas andlig stöd för alla som behöver det, även de som tillhör en annan religion.

Landstinget ger i dag ekonomiskt stöd till sjukhuskyrkorna som har anställda från både Svenska Kyrkan och frikyrkor. Vänsterpartiet undrar i en fråga till landstingsstyrelsen vilket ansvar landstinget har för att den verksamheten ger stöd till alla på lika villkor.