Vattenfall ska sköta lamporna i Västerås

Det blir Vattenfall som får ansvara för belysningen i Västerås de kommande fyra åren.

Företaget deltog i en upphandling om vem som ska få uppdraget att sköta driften och underhållet av belysningen längs 70 mil väg och cykelbanor i staden.

Vattenfalls anbud för ett års driftskostnad låg på 3,4 miljoner kronor.

Och det kommer - enligt Andreas Porswald, som är ordförande i Tekniska nämnden i Västerås - att innebära sänkta kostnader för kommunen.