Lungcancervården ska bli mer jämlik

Vården av personer med lungcancer ska bli mer enhetlig över landet. Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för vården.

Vården av personer med lungcancer ska bli mer enhetlig över landet.

Idag får Lungcancerpatienter olika vård beroende på var i landet de bor. Det finns också stora regionala skillnader i hur länge patienterna överlever.

För att minska ojämlikheterna i vården har Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer för vården.

I förslaget till riktlinjer betonas bland annat vikten av att diagnosen ställs snabbt och effektivt, exempelvis med en nyare metod kallad PET-DT.

Riktlinjerna ska nu diskuteras och vara helt klara i början av nästa år.