Luleå

Ger inte upp om skola i Kuriren-huset

Friskolan Nya Läroverket ger inte upp om att få starta skola i gamla Kuriren-huset.

Friskolan Nya läroverket hade igår kväll ett möte med de föräldrar som anmält sina barn till den planerade skolan i gamla Kuriren-huset i Luleå.

Byggnadsnämnden i Luleå har avslagit friskolans bygglovansökan, något som upprör såväl föräldrar som skolledning.

Enligt en av föräldrarna som var med på mötet, ska dom nu uppvakta politikerna i byggnadsnämnden inför den nya ansökan om bygglov som friskolan lämnar in i slutet av juni.

– Det handlade visst om bristen på cykelställ utanför huset, men det finns ju ett cykelrum, säger föräldern och ifrågasätter om ledamöterna läst alla handlingar i ansökan.