Akademiska sjukhuset

Ny kritik mot Akademiska

Sjukhusläkarföreningen varnar för förvärrad personalkris för akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i sommar. I dag, innan semesterperioden börjar är endast 13 av 22 akutläkartjänster bemannade och under semestrarna blir antalet läkare i tjänst ännu färre enligt föreningen, enligt ett pressmeddelande. Nu kräver Sjukhusläkarföreningen att politiker och landstingsledningen häver hyrläkarstoppet för att rädda sommaren på akuten.

– Jag är allvarligt oroad över att detta kommer leda till att än fler kollegor blir sjuka av stress och överbelastning, säger Jan Thorelius ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala.

Så sent som i april anmälde de sjukhuset till Arbetsmiljöverket på grund av den svåra arbetssituationen på akutmottagningen men i maj upphörde de tillfälliga åtgärderna att gälla.

– Det leder till svåra arbetsmiljöproblem, där läkare är sjukskrivna, utbredda problem med stressymptom som ångest inför att gå till arbetet, sömnlöshet, hjärtklappning

Vad kan det få för konsekvenser för patienterna?

– I värsta fall kan det få konsekvenser genom att de här läkarna hinner inte i rimlig tid behandla eller ronda patienter.

Divisionschefen för akut- och rehabdivisionen Mikael Gårdebäck säger till Upplandsnytt att situationen är problematisk, men inte så dramatisk som läkarföreningen menar. Och han tycker inte att hyrläkare är en bra idé på akuten.