Gotlands kommun

Planerar för en bättre busstation i Visby

Gotlands kommun har nu inlett en förstudie för att undersöka hur busstationen i Visby kan förbättras. Större väntrum och caféverksamhet är några av åtgärderna som kommunens fastighetschef Roger Möller hoppas ska locka fler att resa kollektivt.