Lena

Eett kungligt bröllop förpliktigar och det finns traditioner att följa. Lena Rangström är förste indendent på Livrustkammaren.

(Kungligt bröllop igen i Storkyrkan, för 6e gång

nödvändigt att ske i en kyrka,

traditioner- 19 juni, Storkyrkan, Ärkebiskopen, Regalerna, arvsfurstekrona och en bernadotteprinskrona för daniel, Kortege från 1800 talets mitt, Vasasluppen, konserthuset är tradition

högtidligt bröllop- kungliga cermonier lyfts det upp till en angelägenhet för hela nationen.)