KATRINEHOLM

Kullbergskas vårdcentral öppnar

I dag öppnar den nya vårdcentralen i ombyggda lokaler på Kullbergska sjukhuset. Det är en sammanslagning av två av Katrineholms vårdcentraler.

All verksamhet från vårdcentralerna Lövåsen och Sandbäcken samlas under ett tak, inklusive rehabilitering och barnavårdcentral.

Under sommaren kommer en del byggarbete pågå.

Om man är registrerad på vårdcentralerna Lövåsen eller Sandbäcken behöver man inte göra något nytt val, utan kommer att tillhöra den nya vårdcentralen.