Östersund

Äldreboende kritseras efter dödsfall

Socialstyrelsen kritiserar säkerheten vid det äldreboende i Östersunds kommun där en man gick ut i 30-gradig kyla utan att personalen upptäckte det.

Händelsen inträffade en natt i vintras. När mannen hittades var han medtagen och nedkyld. En månad senare dog han.

I den utredning som gjorts visade det sig att personalen glömt att aktivera mannens så kallade dörrlarm.

Socialstyrelsen gör bedömningen att säkerheten på äldreboendet delvis har förbättrats, men att det fortfarande finns risk för att vårdtagare kan ta sig ut, utan att det märks.