Roma

Här finns Gotlands största pelletspanna

I dag torsdag installerades Gotlands största pelletspanna i Roma. Det är Gotlandshem som effektiviserar energiförsörjningen till sina fastigheter.

Den nya pelletspannan gör att man kan ta bort oljepannor och minska koldioxidutsläppen med 500 ton per år.

Förutom miljövinsterna så sparar man 870 000 kronor per år på investeringen.

2003 började Gotlandshem se över hur man använder energin i sina fastigheter och därigenom har man sparat energi motsvarande en förbrukning av 1100 villor under ett år.