Grönt ljus för euro i Estland 2011

Estland får EU-ländernas välsignelse att införa euron som valuta 2011, enligt ett beslut på EU:s toppmöte i Bryssel. Estland blir vid årsskiftet därmed det sjuttonde av EU:s 27 medlemsländer som blir en del av EU:s ekonomiska och monetära union, EMU.