Migrationsverket om utvisning av romer

Demilija Iseni som bor i Hallstahammar har utvisats med sina två små söner till Serbien där hon tidigare levt i en utsatt position som rom. Men enligt Migrationsverket är situationen för romer i Serbien inte tillräckligt hotfull för att de ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige.

Efter mer än fyra år i Sverige har nu Migrationsverket beslutat att Demilija Iseni i Hallstahammar och hennes två små söner ska utvisas tillbaka till Serbien. Fredrik Beijer som är verksamhetschef för asylprövningar på Migrationsverket säger att romernas situation i dagens Serbien inte är tillräckligt allvarlig för att leda till att uppehållstillstånd beviljas i Sverige.

– Vad vi har att bedöma är om man kommer utsättas för förföljelse eller tortyr och det riskerar inte romer längre i Serbien.

Inte heller det faktum att ett av Demilijas barn är psykiskt sjuk verkar ha kunnat påverka Migrationsverkets beslut. Fredrik Beijer säger att möjligheter till behandling för barnet i hemlandet i dylika fall ska beaktas men att det i så fall måste röra sig om avsevärda skillnader i jämförelse med Sverige.

– För att få stanna här krävs att ett utvisningsbeslut skulle leda till att barnets hälsa och framtid påverkas på ett omfattande sätt.