Sverige

Högsta timmerpriset någonsin

Priserna på timmer har stigit kraftigt det senaste året.

– Vi har de högsta timmerpriserna någonsin, säger Olle Söderström virkeschef vid Norrskog.

Priserna sjönk efter finanskrisen men nu stiger dem igen och det beror på att efterfrågan på trävaror har ökat och att sågverken på så sätt har fått mer pengar att handla för.

Men vad man kan få för virket varierar kraftigt, från 400 och upp till 600 kronor beroende på träslag, längd, tjocklek och kvalité.