Torsdag 17 juni

Länsstyrelsen kräver bättre bostadsplanering

De östgötska kommunerna får nu bakläxa av länsstyrelsen när det gäller hur bostadsplaneringen i länet sköts. Samtidigt som det satsas mycket på att erbjuda hugade spekulanter fina villatomter är det klent med satsningar på flerbostadshus och i de som finns är renoveringsbehovet stort. I den kartläggning som länsstyrelsen genomfört får ingen av länets kommuner helt godkänt.