Nedhuggna träd gör fler sjuka i malaria

När regnskog avverkas blir fler människor sjuka i malaria, enligt en studie gjord i Brasilien.

Forskarna fann bland annat att malariafallen ökade med nästan 50 procent i ett område i Amazonas efter att en del av skogen försvunnit där, mellan åren 1997 och 2001.

Skälet till de ökade malariafallen i området är att myggorna blev fler under tidsperioden, enligt forskarna. Det i sin tur beror på att myggorna trivs i diken, dammar, gruvhål och liknande miljöer som uppstått i avverkningens spår, skriver forskarna.

Fiskodlingar, som en del lantbrukare i regionen har börjat driva, kan också utgöra gynnsamma miljöer för myggorna, enligt studien, som publiceras i tidskriften Emerging Infectious Diseases.

Referens:
Olson, Sarah H. et al. Deforestation and Malaria in Mâncio Lima County, Brazil. Emerging Infectious Diseases. Doi: 10.3201/eid1607.091785.