EU-toppmötet

Stresstester för banker publiceras

EU:s regeringschefer har i dag hållit toppmöte i Bryssel och ett resultat av mötet är att Europas banker ska tvingas visa upp vad de tål när det gäller ekonomisk kris.

– De så kallade stresstesterna för bankerna ska publiceras senast i slutet av juli, sade EU:s valde ordförande Herman van Rompuy.

Stresstesten ska alltså publiceras redan nästa månad, enligt van Rompuy. Tidigare har de tester som gjorts varit hemligstämplade. Den spanske premiärministern Zapatero sa också att offentlighet är viktig för att få bort rykten på marknaden.

EU ska också på G20-mötet med de stora industriländerna i Toronto nästa månad lägga fram två förslag. Det första gäller stabilitetsavgifter på banker, alltså den typ av avgift banker i Sverige redan betalar för att ha ett ekonomiskt skydd om det blir kris.

Det andra förslaget gäller skatt på ekonomiska transaktioner, den så kallade Tobinskatten:

– Vi kommer att föreslå utredning och utveckling för att införa en transaktionsskatt, sa Herman van Rompuy.

Svenske finansministern Anders Borg har sagt att en sådan skatt bara kan införas om den gäller i alla världens länder.

Frankrikes önskan om att euroländerna regeringschefer ska hålla egna toppmöten blev det inget av. Sådana möten ska bara hållas om det är riktig kris, sa EU:s valde ordförande.

Den känsliga frågan om sanktioner - alltså hur länderna som missköter sin ekonomi ska straffas blev det inte särskilt mycket sagt om på det här mötet. Frågan undersöks fortfarande och lär bli mer konkret när EU:s finansministrar möts nästa månad.