EU-toppmötet

Reinfeldt: Mycket kvar att göra

På EU-toppmötet i Bryssel blev det inga klara besked om vad som ska göras åt den ekonomiska krisen. En arbetsgrupp med bland andra finansminister Anders Borg kommer först i höst att lägga fram åtgärdsförslag, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Vi har en politiskt växande vilja att göra något åt de växande underskotten, sade statsminster Fredrik Reinfeldt (M) på torsdagskvällen.

Det blev inget bindande idag – hur trovärdigt är det?

– Till de delar vi haft att fatta beslut så har vi bland annat beslutat att offentliggöra stresstest när det gäller banker innan juli månads utgång. Vi har givit politisk sanktion åt arbetet med hur man ska utforma sanktioner i stabilitets- och tillväxtpakten.

Tror du det här räcker för marknaden?

– Jag tror i grunden att svaret måste komma i att det skapas trovärdighet i Europa för att man tar fram de saneringsprogram visar vägen mot bättre balans, och där är det mycket kvar att göra, säger statsministern.

Stora sparåtgärder väntas alltså framöver i de flesta EU-länder. Sverige är ett av få undantag som har god ekonomi, säger Fredrik Reinfeldt. Men Sverige kommer inte att stå opåverkat om de ekonomiska problemen fortsätter.