äldreomsorgen

Personal tar besparingssmällen

De 11 miljoner kronor som Uppsala kommun har sparat på att låta priset styra upphandlingen av vårdboenden sker på bekostnad av personalen, både inom kommunal och privat äldreomsorg. Det menar fackförbundet Kommunal.

– De jobbar till tusen. Visst, den goda kvaliteten försöker man bibehålla, men i det långa loppet så kommer det absolut inte vara hållbart, säger Sara Friman, sektionsföreträdare på fackförbundet Kommunal.

Hon tror inte att besparingarna på 11 miljoner inom äldreomsorgen i Uppsala har påverkat kvaliteten på vårdboendena. Därmot menar hon att det är Uppsalas vårdpersonal som får ta smällen. Det ska göras allt mer på färre anställda, säger hon.

– Det är renodlade vaktmästartjänster och även administration som läggs ut på omvårdnadspersonal, menar Sara Friman.

Om det har blivit färre anställda är det ingen som vet eftersom kommunen inte har och inte har haft som rutin att mäta personaltäthet. I samtal med sina medlemmar och när vårdboendenas anställningar och scheman granskas ser Fackförbundet Kommunal också andra försämringar i vårdpersonalens arbetssituation.

– Det finns arbetsplatser som inte tar in en vikarie första dagen någon är sjuk. Det är ganska vanligt numera. Det blir väldigt mycket delade turer. Dessutom ökar deltidstjänsterna. Det blir väldigt ansträngt, säger hon.

Folkpartisten Fredrik Sjöberg, ordförande i styrelsen för vård och bildning, ansvarar för den kommunala vårdboendena och känner inte igen den beskrivning som facket målar upp.

– Jag har inte hört de synpunkterna och det vore bra om vi fick de signalerna av facket. Vi ska ju vara en bra arbetsgivare så det här ska vi naturligtvis titta på. Jag tror inte att det är så stort problem som det låter här för de siffror som vi har när det gäller sjukskrivningar och annat pekar på en helt annan riktning, nämligen att man mår allt bättre.

Men Sara Friman på Kommunal är skeptisk över det.

– Det betyder ju inte att man är frisk. Med de stramare regler som finns när man inte beviljar fortsatt sjukskrivning då har man som arbetstagare inget alternativ än att gå tillbaka.

Menar du att det finns personal inom Uppsalas äldreomsorg som egentligen är sjuka men går och jobbar?

- Ja, det finns, säger Sara Friman sektionsföreträdare på fackförbundet kommunal i Uppsala.