KÄRNKRAFTEN

Olika syn på beslutet om ny kärnkraft

Med röstsiffrorna 174 mot 172 röstade riksdagen i går kväll ja till att tillåta att nya kärnkraftsreaktorer byggs för att ersätta de gamla. Bland alliansens riksdagsledamöter råder delade meningar om vad beslutet kommer att leda till.

Ett av besluten innebär att det från och med årsskiftet ska bli tillåtet att bygga maximalt tio nya reaktorer för att ersätta de befintliga. Frågan är vad det här kommer att leda till i praktiken.

– Efter det här riksdagsbeslutet den 1:a januari så öppnas det upp för att möjligheten att bygga nya kärnkraftverk och det är också vad jag tror kommer att ske. Att man i första hand ersätter Oskarshamn 1 och Ringhals 1. Det är ju svensk basindustri väldigt intresserad av att vara med och finansiera en sådan utbyggnad, säger folkpartisten Carl B Hamilton.

Men Sven Bergström håller inte med. Han är centerpartist, som röstade ja efter mycket tvekan. Det kommer inte att bli några kärnkraftsbyggen alls tror han, eftersom riksdagen ju också beslutade om att förbjuda statliga subventioner för byggen av kärnkraftverk.

– När det ingen annanstans i världen går att bygga kärnkraft med lönsamhet, varför skulle det gå i lilla Sverige?

Men Maria Wetterstrand i sin tur, språkrör för Miljöpartiet gör inte samma analys som Sven Bergström.

– Tyvärr tror jag att han fel. Men även om det skulle vara så, så är det nästan den allra värsta situationen för svensk industri, att man inte vet inom energipolitiken om man får tio nya kärnkraftreaktorer eller inga alls.

Två centerpartister röstade emot förslaget. En av dem var Solveig Ternström som nu överväger att lämna Centerpartiet.

– Jag bidar min tid. Jag är inte avhängig av ett parti, utan jag är avhängig av frågan. Så får jag avgöra om jag är kvar eller om jag går vidare.

Så du kanske blir miljöpartist efter valet?

– Det är inte helt uteslutet.