TRAFIKVERKET:

Uppsving för tågresandet

Tåget har fått ett större uppsving än väntat det senaste decenniet. Personresorna har ökat med 56 procent sedan 1997 visar nya siffror från Trafikverket. Det är dubbelt så mycket som i verkets ursprungliga prognoser.

Det har blivit lättare att ta tåget menar Lena Eriksson ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket.

– Man har nog öppnat upp möjligheterna att använda tåg dels som arbetspendling, att man har byggt ut kapaciteten och gjort att man har kunnat ta tåg i stället för bilen.

För persontrafiken på tåg handlar det alltså om mer än en fördubbling jämfört med vad Trafikverket räknade med för drygt tio år sedan. Även godstrafiken på järnväg har ökat, bortsett från ett rejält tapp under den ekonomiska krisen.

Lena Eriksson är nöjd med att tågresandet har ökat och hon tycker inte att det är konstigt att Trafikverket har haft så fel i sina prognoser.

– När man byggde Svealandsbanan, som ju nästan gick fullt från första dagen, så var det ju en betydligt större effekt än vad man hade räknat med.

Inrikesflyget har de allra största avvikelserna jämfört med prognosen. Trafikverket trodde att flygresandet skulle öka med 24 procent fram till 2010, men i verkligheten har flyget minskat med sex procent under perioden.

Biltrafiken har ökat långt mindre än man trodde. Prognosen pekade på en ökning med nästan 30 procent mellan 1997 och 2010. Men ökningen stannade på 17 procent. Enligt Lena Eriksson har ett ökat miljömedvetande säkert spelat in, men också att det har blivit dyrare att köra bil än man räknade med i slutet av 90-talet.

– Det har självklart betydelse. De ekonomiska förutsättningarna påverkar människors val. Det är väl ingen tvekan om det. Och också såna instrument som har lagts till, som till exempel trängselskatten påverkar ju också.