Kulturkrönikan: Om Stockholm som idyll

Allt fler ser Stockholms idyll som hotad. Inte sedan 70-talet och almstriden har byggplanerna för framtidens Stockholm väckt sådana känslor, noterar arkitekttidningen Form. Det handlar om Slussen, Stadsbiblioteket, Norra stationsområdets helt nya stadsdel med rekorddyr utbyggnad av Karolinska sjukhuset. Tidigare strider har gällt standardiserade nya affärsgallerior.

Stadsbyggnadsprofessorn Alexis Pontvik vid Tekniska högskolan i Stockholm skräder inte orden.

"Vi lever i en jättelögn där politiker och tjänstemän vill skapa en omänsklig megaloman Stalinarkitektur och berövar huvudstaden dess nuvarande själ och ansikte", dundrar Pontvik.

Det är, säger han i en intervju i tidningen Form, som om någon plockat bort alla Hjalmar Söderberg och Strindberg ur bibliotekshyllorna och ersatt dem med böcker av Ray Bradbury och Statistiska centralbyrån: De levande mänskliga berättelsernas stad får vika för imposant skrytarkitektur.

"Infarten till stan från norr ska bestå av två 150 meter höga hus som en stadsport, det blir som i gamla Östeuropa, stort, livlöst, okänsligt. Det blir arkitektur som maktutövning, som estetisk idé ovanför huvudet på människors behov", menar arkitekturprofessorn.

Stadsbyggnadskontoret talar om arkitektur i världsklass, citerar Pontvik, och frågar: vad är det för världsklass med 10-12 meter mellan husen där inget ljus når ner? Vi håller på att få ett Stockholm på lådor och däck, hus med ständigt nya våningar på höjden, gröna kilar i staden som byggs bort, är hans mening.

Tidningen Form noterar hur DN-skribenten Jonas Thente kallat Slussenprotesterna för kulturelitism men då bombarderats av medborgarreaktioner.

Form skriver om en protestvind som ökat till minst styv kuling, Pontvik om usla arkitektförslag, om att en stad ska vara mänsklig mötesplats, att dagens heterogena Södermalm måste räddas innan det är för sent. "Det är dags inta barrikaderna!", morrar professorn på KTH.