Ny vårdorganisation förbereds

Varje gotlänning ska få en egen distriktsläkare i framtiden. Det är en av följderna av den stora omorganisationen av primärvården på ön, som planeras till årsskiftet.
I första hand listas man hos en distriktsläkare på den vårdcentral som är närmast hemmet, men man ska också kunna välja en annan. Syftet är dels att öka valmöjligheten för patienterna, och dels att skapa en drägligare arbetssituation för läkarna. Varje läkare kommer då att ha ett visst antal patienter, cirka 1 800, som han eller hon ansvarar för, oavsett om det fattas läkare eller inte. Än är det inte bestämt exakt hur listningen ska gå till, men primärvårdschefen Ann-Christin Olsson tror att systemet kommer att införas vid årsskiftet 2001-2002.