Kommande utredning

Rättegång utan åtalad på plats kan bli verklighet

I dag ställs en fjärdedel av alla rättegångar in för att den åtalade eller vittnen inte kommer. Nu vill justitieminister Beatrice Ask utreda om inte rättegången ska kunna genomföras ändå.

Före semestern ska direktiven vara klara och i höst ska utredningen tillsättas som får till uppgift att se över möjligheterna att hålla rättegång även då åtalade eller viktiga vittnen inte infinner sig.

Utredningen ska komma med förslag på hur polisutredningarna kan förbättras så att det går att döma även om inte alla nyckelpersoner är på plats.

Den ska också föreslå hur kallelserna kan förbättras och bättre möjligheter att hämta personer samt förbättra tryggheten för vittnen som är rädda att komma till tinget.

Hur lång tid det kommer att ta att förändringarna på plats är osäkert, men Beatrice Ask säger att det inte kan fortsätta som nu.

– Det kan inte vara meningen att vi ska rigga en ordentlig och bra rättsprocess och sedan håller en del personer sig bara undan.

– Vi ska försäkra oss om att alla vet när man ska komma, det ska finnas mycket rättssäkerhet i systemet men då får man faktiskt också ta sig dit och vara på plats. Är man inte det, då borde man kunna fundera över om det finns några möjligheter att fatta beslut även i personens utevaro, säger justitieminister Beatrice Ask.