Skåne

MP i regionen väljer sida först efter valet

Miljöpartiet i Region Skåne tror att partimedlemmarna i de skånska kommunerna sett att partiet gjort regionpolitiken grönare. Därför är så många nöjda med hur samarbetet med de borgerliga partierna fungerat.

Se även:

Även i de kommuner där Miljöpartiet samarbetar med vänsterblocket tycker man att partiet lyckats bra i regionen. Det framgår av den undersökning som P4 Malmöhus har gjort. 

– Jag tror att de ser att vi har presterat en bra grön politik och också förflyttat Region Skåne i en mycket grönare riktning. Vi har gjort skillnad, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

När Miljöpartiet i ett tiotal skånska kommuner gett sin syn på hur väl partiet lyckats i samarbetet med de fyra borgerliga partierna i Region Skåne är det övervägande lovord. Men det finns frågor som man önskat att man hade lyckats med som till exempel kilometerskatt på tung godstrafik, bättre samverkan med facken och en avgiftsfri barnsjukvård. Regionrådet Anders Åkesson lyfter själv kollektivtrafikfrågan.

– Vi har inte fört en tillräckligt progressiv politik på kollektivtrafikområdet, och sedan finns det någon enstaka upphandling som jag kanske inte hade valt att göra just nu, säger han.

Miljöpartisterna i de skånska kommunerna tycker också att det är bra att partiet inte låser sig i något av blocken inför regionvalet. Till exempel har partiet inte givit besked om man vill höja skatten som Socialdemokraterna, eller behålla skatten oförändrad, som de borgerliga lutar åt. Enligt Anders Åkesson förs det inga samarbetsdiskussioner med några andra partier.

– Vi för ju dagligen samtal med partierna, men vi har inga regelrätta sittningar med enskilda block, om det är det som är frågan.

Kommer ni inför valet att ge en fingervisning om var er lojalitet kommer att ligga efter valet?

– Nej, det tror jag inte att vi kommer att göra, men det är klart att den enskilde medborgaren kan lägga olika valmanifest bredvid varandra och se att det här är lättare att knyta ihop, säger Anders Åkesson.