Oklart vad kärnkraftsbeslut leder till

Efter riksdagens beslut om att tillåta bygget av ny kärnkraft för att ersätta de befintliga reaktorerna är frågan vad det kommer att leda till i praktiken. Kommer det att byggas nya kärnkraftverk eller inte?

– Jag kan inte säga annat än att det är väldigt osäkert. Det beror mycket på hur man gör tolkningen. Bland annat det att det inte får ges några statliga subventioner och att man ska ha full kostnadstäckning, säger Lennart Söder professor i elkraftssystem på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Osäkerhetsmomenten ligger alltså, enligt Lennart Söder, i tolkningen av de beslut som klubbades i går. Vad innebär egentligen förbudet mot statliga subventioner vid nybyggen av kärnkraftverk? Och vad är ett obegränsat skadeståndsansvar vid en olycka. Det frågar sig Lennart Söder och tar exempel från USA och alla de miljarder dollar som oljebolaget BP ska betala för oljekatastrofen där.

– Om man skulle ha den formen av krav att det ska finnas ekonomiska resurser för att täcka en eventuell kärnkraftsolycka skulle det vara mycket svårt att få i ett kärnkraftverk

Ett annat problem är osäkerheten kring hur länge den här politiken kommer att gälla, enligt Lennart Söder. Det finns ingen blocköverskridande överenskommelse som hindrar energipolitiken att ändras vid ett maktskifte.

– Det finns en fortsatt politisk motsättning i den här frågan som faktiskt ökar osäkerheten för framtiden jämfört med vad man hade innan det här beslutet.

– Det är inte en önskvärd situation för en fast energipolitik att möta klimatutmaningarna i framtiden.

En annan fråga är hur öppningen att satsa på kärnkraft kommer att påverka utvecklingen av förnyelsebar energi. Tomas Kåberger som är generaldirektör på Energimyndigheten ifrågasätter hur konkurrenskraftig kärnkraften kommer att vara i ett längre perspektiv.

– Det som beslutet öppnar för är en konkurrens mellan förnybar energi, fossil kraft med koldioxidlagring, vindkraft och solenergi. Den konkurrensen ska förhoppningsvis leda till effektivare elproduktion och totalt sett lägre kostnader, säger Tomas Kåberger.