Kontroversiellt ja till sparade webbsökningar

EU-parlamentet vill utvidga det omdiskuterade datalagringsdirektivet. Något som kan leda till att sökningar via olika sökmotorer på webben registreras och sparas i upp till två år.

Kristdemokraten Alf Svensson skrev under, men samtidigt har förslaget kritiserats av flera svenska EU-parlamentariker, bland andra Centerns Lena Ek.

– Jag tycker att det är förfärligt. Det viktigaste i det här är rätten till rättvis rättegång, rätten till personlig integritet och familjeliv och skyddat privatliv och skyddad korrespondens, säger Lena Ek.

Förslaget har varit omdiskuterat. De som ligger bakom det, italienaren Tiziano Motti och slovakiskan Anna Záborska, hoppas komma åt barnpornografi genom att lagra information om vad som har eftersökts med hjälp av sökmotorer på internet.

Med hjälp av datalagringsdirektivet ska myndigheterna sedan kunna kartlägga medborgarnas surfande på nätet. Sökandet på nätet ska sedan kunna sparas i upp till två år.

Förslaget fick i går stöd av en majoritet av Europaparlamentets ledamöter och går nu vidare till EU-kommissionen. Men mer övervakning är fel väg att gå menar de svenska parlamentarikerna, det är bara kristdemokraten Alf Svensson som stöder förslaget som lagts fram av kollegorna i parlamentets kristdemokratiska grupp.

En av de svenskar som reagerat hårdast är Centerpartiets Lena Ek.

– Det är klart att när det handlar om att skydda barn så är det jätteviktigt. Men oavsett vilket brott det handlar om är det viktigt att vi följer de regler som finns i Sverige och i Europa om rättvis rättegång. Man ska inte få göra vissa saker förrän det finns en välgrundad misstanke och det är åklagare som ska fatta sådana beslut.

Gårdagens antagande av förslaget innebär i nuläget att parlamentet har visat sin politiska ståndpunkt. I början av juli beräknas det sedan antas officiellt av parlamentet innan det går vidare till kommissionen.

Det återstår än så länge många politiska turer innan direktivet kan påverka surfandet i Sverige. Lena Ek säger att det ändå finns anledning att vara orolig.

– Alla som någon gång har sökt fakta på internet ska vara oroliga för detta och fråga sig om de verkligen vill stödja en sådan politisk inriktning eller om de vill kunna göra det här i lugn och ro.

Hur troligt är det till slut blir lagstiftat i Sverige, tror du?

– Det här innebär att det så småningom kommer ett förslag från kommissionen och så får vi en politisk debatt runt det. Kriget är inte avslutat men vi har förlorat det första slaget.