Bangladesh

Många miljoner drabbade av arsenik i vattnet

Fler än 70 miljoner av befolkningen i Bangladesh utsätts av farligt höga halter av arsenik i dricksvattnet och var femte av dessa drabbas av en för tidig, ofta plågsam död. Det visar världens hittills mest omfattande undersökning som i dag publiceras i tidskriften The Lancet.

Det här är sannolikt historiens största gift- och/eller miljökatastrof vars offer ute i byarna dör i tysthet, en efter en.

Delansvarig för katastrofen är västländers biståndsorganisationer, inklusive svenska Sida, som på 1950-talet bekymrade sig över hälsovådan av att hämta bakteriemättat dricksvatten ur floder och andra vattendrag.

De och bidrog under de följande decennierna till att tusentals brunnar borrades för rent vatten ur berggrunden.

1970-talets gröna revolution med flerfaldigad risproduktion krävde också mängder av vatten ur borrade brunnar.

Först på 1990-talet började man förstå att berggrunden innehöll arsenik, långt över WHO:s gränsvärden. Arseniken ackumulerades i människornas kroppar och dömde många till en plågsam död i förtid.

Den så kallade Chicagostudien, som The Lancet nu redogör för, är världens största.

Den omfattar 12 000 människor under tio år och summerar att fler än vart femte dödsfall är arsenikförgiftning. Med en befolkning på 162 miljoner motsvarar det nästan 35 miljoner.

Problem med arsenik i berggrunden finns på många håll i världen men ingenstans drabbar detta svårlösta problem så hårt som i indiska Västbengalen och Bangladesh.