Officerare har dålig kondition

Många av Sveriges officerare får underkänt i de fysiska tester som görs. Det visar tester vid försvarets hälsocentrum.
Enligt Rutger Simonsson vid arméns taktiska kommando så placerar sig officerarna på P10 i Strängnäs ungefär runt medelvärdet i undersökningen. Enligt tidningen Värnpliktsnytt så klarar, totalt inom hela försvaret, knappt varannan officer försvarsmaktens fysiska baskrav, och var tredje orkar inte ens göra proven.