Dalapärlor ur arkivet

Samling kring Carl och Karins minne

I januari 1944 var det 25 år sen som Carl Larsson dog. Det uppmärksammade Radiotjänst genom att på Lilla Hyttnäs samla släktingar, grannar och vänner till konstnärsparet.

Konstnären Carl Larsson (1853-1919) gifte sig 1883 med konstnärinnan Karin Bergöö (1859-1928). År 1888 övertog paret Lilla Hyttnäs i Sundborn och började förvandla den till Larssongården.

Efter Karin Larssons död skänktes Lilla Hyttnäs till en släktförening som på 1930-talet öppnade gåtrden för besökare.

Bland de som medverkade i programmet 1944 var Stina Linderdahl (1882-1957) Hon bodde större delen av sitt liv på Stora Hyttnäs, alltså granngården till Lilla Hyttnäs.Under första världskriget var Stina ute i fält i Finland som sjuksköterska. Hon var utbildad träslöjdslärare.

Stina var dotter till löjtnant Pontus Linderdahl och dennes hustru Henrika som övertog Stora Hyttnäs ungefär när Stina föddes. Förutom Stina fanns det två barn till, Nils och Bengt. Alla tre barnen bodde kvar på Stora Hyttnäs livet ut, tillsammans – ingen bildade familj.

Carl och Karins dotter Brita Larsson Friedrichs (1893-1982) medverkade i programmet, liksom hennes dotter Ulva Friedrichs (f 1919). Ulva som gifte sig Neergard var 1975-87 intendent på Carl Larsson-gården och det händer fortfarande att hon guidar på gården.

I programmet nämns även Prosten Pettersson som var god vän med Carl Larsson och som bl a fick döpa alla Larssons sju barn. Han hette Carl Pettersson och levde 1830-1912. Från 1874 och fram till sin död var han kyrkoherde i Sundborn. 1892-1901 var prosten Pettersson även riksdagsman för Kopparbergs län.