Brittiska regeringen lägger fram nödbudget

Storbritanniens ekonomi är i djup kris. Landets budgetunderskott är runt 11 procent eller motsvarande närmare 1 800 miljarder kronor. I dag kommer nytillträdde finansminister George Osbournes första budget, den så kallade nödbudgeten.

– Ingen finansminister före mig har behövt hantera en så dålig ekonomi och om vi inte agerar nu så är landet på väg mot ruinens brant.

Storbritanniens nytillträdde finansminister George Osbourne skrädde inte orden när han i helgen medverkade i tv-kanalen BBC.

Budskapet var att britterna måste förbereda sig på hårda år framöver.

Här talas det om frysta löner för offentligt anställda, försämrade pensionsvillkor, ändrade regler för bidrag och höjda skatter och det spekuleras i höjd moms och höjd skatt på kapitalvinster bland annat.

Kritiker menar att Osbourne riskerar att ta i för mycket och därför strypa landets ekonomiska återhämtning och samtidigt öka arbetslösheten.

Dessutom ifrågasätts om alla liberaldemokrater i landets nya koalitionsregering verkligen stödjer de konservativa Tories hårda tag.

Ett ytterligare orosmoln är att landets röda budgetväska, som användes första gången 1880, bedöms vara i för dåligt skick för att bära fler budgetar. Men här ska finansminister George Osbourne ha fått dispens att använda väskan en gång till.