Förbud mot valfångst föreslås tas bort

I dag inleddes den Internationella valfångstkommissionens veckolånga möte i Marocko, som kommer att avgöra valfiskets framtid.

 Huvudfrågan är ett kontroversiellt förslag om att upphäva det rådande valfångstförbudet.

Lasse Gustafsson på Världsnaturfonden förklarar varför det behövs nya regler.

– Trots att vi har haft ett internationellt stopp för valfångsten så fortsätter Japan, Island och Norge och fångar val. Det dödas tusentals valar varje år under så kallade vetenskaplig flagg. Den modell för skydd av valar och fångst av val som finns i dag, den fungerar inte riktigt, säger Lasse Gustafsson.

Representanter från 88 länder har samlats i kuststaden Agadir i Marocko för att bestämma hur det blir med valarna.

Sedan 1986 är det förbjudet att fånga valar. Men tre länder har struntat i det och fortsatt med jakten, Norge, Island och Japan.

Förbudet har alltså inte fungerat och nu har den Internationella valfångstkommissionen ett förslag som går ut på att ge de tre länderna en begränsad kvot. Kvoten ska sedan minska genom åren.

I gengäld återfår kommissionen kontrollen över valfångsten.

Syftet är att färre valar dör.

Men förslaget har väckt starka protester. Kritikerna anser att man återigen öppnar för kommersiell valfångst, som hotar utrota valarna.

Lasse Gustafsson på Världsnaturfonden är kritisk till den svenska hållningen i förhandlingarna.

– Sverige och Danmark har drivit en linje som öppnar upp för mer kommersiell valfångst utan att sätta på plats stärkande mekanismer för skydd av hotande valar, säger Lasse Gustafsson.

Samma kritik riktas från Naturskyddsföreningen, där Svante Axelsson är generalsekreterare.

– Sverige och Danmark är lite unika här i EU-familjen med att vara mer öppna för kompromisser och vi tycker att det är fel att lägga sig på den nivån. Vi tycker att de här förslagen är alldeles för dåliga, säger Svante Axelsson.

Men miljöminister Andreas Carlgren avvisar kritiken. Sverige och EU vill tillåta valfångst endast för inhemsk konsumtion, inte för handel säger han.

– Det är helt entydigt så att Sverige i förhandlingarna driver kravet på att ha förbud mot kommersiell valjakt och vi har hela vägen samma linje som övriga EU-länder, säger Andreas Carlgren.