Få klarar kraven för anhöriginvandring

Det är få flyktingar som klarar av regeringens nya krav på att ordna jobb och bostad innan de får ta hit sina anhöriga.

– Vad gäller försörjningsförmågan har det ofta förekommit att personen inte har någon annan inkomst än socialbidrag men givetvis förekommer det också att lönen inte är tillräckligt hög, säger Sven Bergqvist, jurist på Migrationsverket.

De nya reglerna innebär att en person som fått uppehållstillstånd och bor i Sverige först ska kunna visa att han eller hon kan försörja sig själv, och har en tillräckligt stor bostad, innan frun eller mannen får komma till Sverige som anhöriginvandrare.

Sedan april har Migrationsverket avgjort 92 ärenden där personer omfattas av försörjningskravet.  De allra flesta, 73 av dem, har alltså fått har nej.

Enligt Sven Bergqvist på Migrationsverket har ungefär hälften av dem varken tillräckligt stor inkomst eller en bostad som godkänns enligt de nya reglerna.

– Vad gäller bostaden så har det ibland varit så att anknytningspersonen bor tillsammans med bekanta i en lägenhet och så har anknytningspersonen bott hemma hos sina föräldrar.

Diskussionen om att införa ett försörjningskrav har pågått länge. Migrationsminister Tobias Billström ville från början att kravet skulle omfatta betydligt fler än i dag. Motivet har varit att det främjar integrationen.

Men efter en infekterad debatt, inte minst med Kristdemokraterna och Folkpartiet, undantogs bland annat alla barnfamiljer, de med flyktingstatus och personer som bott i Sverige i minst fyra år.

Nu ställs kravet bara på en liten del av alla. Under april och maj avgjorde Migrationsverket totalt 5 000 anhörigärenden, av dem prövades 92 personer enligt de nya strängare reglerna.