Forskare: Schimpanser för krig om territorium

Nu anser sig forskare för första gången har hittat bevis för varför schimpanser krigar mot sina grannar, vilket de ibland faktiskt gör. Aporna gör förmodligen så här för att utvidga sitt eget territorium, och deras beteende har enligt forskarna en del likheter med människans.

En liten grupp schimpanser smyger genom terrängen, med sikte mot grannchimpanssamhället en bit bort. Så börjar ett anfall och det ter sig både samordnat och disciplinerat, säger kognitionsforskaren Mathias Osvath vid Lunds Universitet.

– Ungefär som människor gör när de är ute på patrull i krig. Tysta, de smyger, stannar, lyssnar.

Väl framme bortom den egna revirgränsen väntar sedan schimpanspatrullen tålmodigt i träden till dess att en medlem ur grannsamhället råkar passera förbi. Resultatet är ofta en blodig strid.

Den här sortens aggression, eller krigföring, har liknats med den hos vissa herdefolk och hos jägare-samlare.

Nu har forskare, efter 10 års schimpansstudier i Uganda, hittat ett samband som kan förklara varför vissa schimpanssamhällen går till attack mot andra.

Efter en framgångsrik attackvåg, visar det sig, lägger de krigande schimpanserna beslag på de attackerade grannarnas revir. Det kan alltså vara så att aporna tar till den här sortens våld för att utöka sitt eget territorium, precis som människor gör.

Kan man då egentligen sätta några likhetstecken mellan apors och människors beteende vad gäller den här typen av beteende?

Kanske, säger Mathias Osvath, skulle man kunna dra slutsatsen att schimpanser, precis som människor, har förmåga att agera långsiktigt för den egna gruppens bästa. För när man får ett större territorium, då får också den egna gruppen mer utrymme och mer mat.

– Konsekvenserna av deras beteende kommer de andra, i det egna samhället, till godo. Så ur ett sådant här evolutionärt perspektiv så gör de faktiskt något för de andra, säger Mathias Osvath.

– Trots att det är ett blodigt, krigiskt, beteende så är det ett altruistiskt beteende också. Sedan om de går runt och tänker på det, det är en annan sak. Men ofta gör ju inte vi människor det heller.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Mitani, John C et al. Lethal intergroup aggression leads to territorial expansion in wild chimpanzees. Current Biology 22 juni 2010.