Halland

Öppet för dementa kräver mer personal

Sedan förra veckan får inte dementa människor som bor i gruppbostäder låsas in, enligt Socialstyrelsens nya regler. Men får inte kodlås användas för att stoppa dementa att ta sig ut och därmed riskera att skada sig måste fler skötare och vårdare anställas.

Britt-Marie Jonsson på kooperativägda Floragården i Falkenberg driver gruppboenden för dementa åt kommunen. Hon tycker att reglerna egentligen är bra, men de kräver förändringar.

– För vår verksamhet på gruppbostäder betyder det att vi behöver mer personal. En personal som ser till att inte någon försvinner och går ut.

Så det går inte att ha öppna dörrar om man inte har personal som kan upptäcka och se att äldre är på väg att ge sig ut?

– Vi kan ju inte binda fast våra äldre dementa människor utan de måste ju ha en rörelsefrihet att kunna gå och komma när de vill.

Men det kan de ju inte idag?

– Nej det kan de inte.

Kodlås har använts under många år på demensboenden. Men det har aldrig funnits stöd i lagen för det och därför har nu Socialstyrelsen kommit med nya regler.

Och reglerna säger att om en dement person vill ge sig ut om så mitt i natten ska det vara möjligt.

Det här tror få inom demensvården fungerar och om det inte blir kraftiga personalförstärkningar kommer kodlåsen troligtvis att finnas kvar i strid mot reglerna. Många anhöriga tycker också att det är bra att dörrarna är låsta för att inte de som är dementa ska skadas.

Britt-Marie Jonsson tror inte heller att det skulle fungera med personsökare på de som vill ge sig ut.

– För mig är det ju en etisk fråga att sätta ett chip på en keps eller var man nu sätter det på en människa för att kunna söka den. Jag tycker inte att det är värdigt att vara inlåst och dessutom är det förbjudet och har varit länge.

Och ändå har det skett hela tiden?

– Ändå sker det hela tiden ja, säger Britt Marie Jonsson.