"Klimat av skräck i Tjetjenien"

Ingenstans i Europa trampas det så mycket på mänskliga rättigheter som i den ryska delen av norra Kaukasus - det är slutsatsen i en rapport som Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter debatterar i Strasbourg idag.

Att rådet kritiserar Ryssland för vad som händer i Kaukasus är inte ovanligt. Det som förvånar är Rysslands svar:

– Rapporten är relativt ärlig och opartisk - den är skriven tillsammans med oss, och man har inte försökt att läxa upp Ryssland, sa chefen för den ryska delegationen i rådet Konstantin Kosachyov.

Det är stor skilland jämfört med hur Ryssland brukar reagera på kritiska rapporter om läget i delrepubliker som Tjetjenien, Ingushien och Dagestan.

Det som står i utkastet som alltså debatteras idag är till exempel att det råder ett klimat av skräck i Tjetjenien under delstatspresidenten Ramzan Kadyrov. Under hans styre har allt oftare oppositionella och människorättsaktivister försvunnit, torterats eller fängslats utan grund. Inte mycket har gjorts för att söka upp ansvariga och ställa dem till svars.

I rapporten noterar man också att Ryssland blivit fällt över 150 gånger i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, oftast för allvarliga övergrepp i just de nordkaukasiska republikerna. Men ofta leder de här domarna inte till något mer än ett symboliskt skadestånd till offren, sällan till att myndigheterna utreder och straffar dem som faktiskt begått brotten.

Det den ryska sidan har velat peka på är de ofantliga problemen i regionen med fattigdom, religiös extremism, terrorism och korruption, och att man också ska ta det i beaktande innan man kritiserar Ryssland. Det som föreslås i rapporten är till exempel att Ryssland ska se till att samla in och organisera vittnesmål om övergrepp, och åtgärda problem som Europadomstolen för mänskliga rättigheter pekar på i sina domar.