Kaffesump blir biogas

Lunds renhållningsverk ska på försök samla in biologiskt avfall från utvalda hushåll och skicka det till Eslövs biogasanläggning.

300 hushåll i södra Sandby kommer de närmaste veckorna att få en förfrågan om att delta i insamlingen av biologiskt avfall. Matrester, potatisskal och kaffesump ska sorteras ut och skickas till Eslöv där det omvandlas till biogas och gödsel under en försöksperiod på tio månader.

Från januari 2005 blir det förbjudet att deponera organiskt avfall. Lunds renhållningsverk hoppas att försöket ska ge kunskaper om hur det biologiska avfallet ska hanteras i framtiden. Men innan en mer omfattande insamling påbörjas i Lund vill renhållningsverket utreda eventuella problem genom ett mindre försök.